سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
دانشمندان، پاکترین مردم در خلق و خوی وکم طمعترین آنان در خلقت و طبیعت اند .و مرکّب آنان برتر از خون شهیدان است [امام علی علیه السلام]